POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Tipurile de date colectate


Intre tipurile de date cu caracter personal pe care această aplicație le colectează, prin ele însele sau prin intermediul unor terțe părți, se includ: cookie-uri, date de utilizare, prenume, nume de familie, număr de telefon și adresă de e-mail.

Detalii complete privind fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele personale pot fi furnizate gratuit de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate automat atunci când se utilizează această aplicație.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de această aplicație sunt obligatorii și aceste date nu pot face ca această aplicație să furnizeze serviciile sale. În cazurile în care această aplicație specifică faptul că anumite date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să comunice aceste date fără niciun fel de consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.
Utilizatorii care nu sunt siguri de datele personale solicitate sunt bineveniți să contacteze proprietarul.
Orice utilizare a cookie-urilor sau a altor instrumente de urmărire de către această aplicație sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de această aplicație are scopul de a furniza Serviciul solicitat de Utilizator, în plus față de orice alte scopuri descrise în acest document și în Politica cookie, dacă este disponibilă.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date personale ale unor terțe părți obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei aplicații și confirmă că au acordul terțului de a furniza datele către proprietar.

Modul și locul de procesare a datelor


Metode de procesare
Proprietarul ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.
Prelucrarea datelor se efectuează cu ajutorul calculatoarelor și / sau al instrumentelor IT, în conformitate cu procedurile organizaționale și modurile strict legate de scopurile indicate. În afară de proprietar, în anumite cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile de funcționarea acestei aplicații sau de terți (cum ar fi furnizorii de servicii terțe, operatorii de transport poștal, furnizorii de servicii de găzduire, companiile IT, agențiile de comunicații) numiți, dacă este necesar, ca procesatori de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată de la proprietar în orice moment.

Temeiul juridic al procesării

Proprietarul poate procesa date personale referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

Utilizatorii și-au dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: În conformitate cu anumite legi, proprietarului i se poate permite să proceseze date cu caracter personal până când utilizatorul nu se opune acestei prelucrări (“opt-out”), fără a trebui să se bazeze pe consimțământ sau pe baza următoarelor temeiuri juridice. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă legislației europene privind protecția datelor;

 • furnizarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu Utilizatorul și / sau pentru oricare dintre obligațiile sale precontractuale;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supusă titularul;
 • procesarea este legată de o sarcină care este efectuată în interesul public sau în exercitarea autorității publice a Proprietarului;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către proprietar sau de o terță parte.
  În orice caz, Proprietarul va ajuta cu ușurință la clarificarea temeiului juridic specific aplicabil procesării și în special dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință de a încheia un contract.

Loc


Datele sunt prelucrate la sediile Proprietarului și în orice alt loc în care sunt localizate părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația utilizatorului, transferurile de date pot implica transferarea datelor utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie. Pentru a afla mai multe despre locul de procesare a acestor date transferate, Utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor personale.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a cunoaște temeiul juridic al transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau la orice organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, de către proprietar pentru a-și proteja datele.

Dacă are loc un astfel de transfer, utilizatorii pot afla mai multe prin verificarea secțiunilor relevante din acest document sau prin întrebarea cu proprietarul utilizând informațiile furnizate în secțiunea de contact.

Timp de retenție


Datele personale vor fi prelucrate și stocate atâta timp cât sunt cerute de scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

Datele personale colectate în scopul executării unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până când un astfel de contract va fi executat integral.
Datele personale colectate în scopul intereselor legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar pentru a face acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.

Scopurile procesării


Datele privind Utilizatorul sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciile sale, precum și pentru următoarele scopuri: Analytics și Contactarea Utilizatorului.

Utilizatorii pot găsi mai multe informații detaliate despre astfel de scopuri de prelucrare și despre datele personale specifice utilizate pentru fiecare scop în secțiunile respective ale acestui document.

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

 • Google Analytics
 • Contactarea Utilizatorului
 • Drepturile utilizatorilor
 • Utilizatorii pot exercita anumite drepturi privind datele prelucrate de proprietar.

În particular, Utilizatorii au dreptul să facă următoarele:

 • Retrageți consimțământul dvs. în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a retrage consimțământul în cazul în care au dat anterior consimțământul lor pentru prelucrarea datelor lor personale.
 • Obiectul procesării datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a se opune procesării datelor lor în cazul în care prelucrarea este efectuată pe un temei juridic diferit de consimțământ. Mai multe detalii sunt furnizate în secțiunea dedicată de mai jos.
 • Accesați datele acestora. Utilizatorii au dreptul să stie dacă datele sunt procesate de către proprietar, să obțină divulgarea anumitor aspecte ale procesării și să obțină o copie a datelor prelucrate.
 • Verificați și căutați rectificarea. Utilizatorii au dreptul să verifice corectitudinea datelor lor și să le solicite actualizarea sau corectarea acestora.
 • Restricționați prelucrarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a restricționa prelucrarea datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu își va procesa datele în alte scopuri decât să le stocheze.
 • Datele lor personale au fost șterse sau eliminate altfel. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a obține ștergerea datelor lor de la proprietar.
 • Primiți datele și transferați-le unui alt controlor. Utilizatorii au dreptul să primească datele lor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil în mașină și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le transmită altui controlor fără nici o piedică. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca datele să fie procesate prin mijloace automatizate și ca prelucrarea să se facă pe baza consimțământului Utilizatorului, pe baza unui contract pe care Utilizatorul face parte din obligațiile precontractuale ale acestuia sau pe baza acestora.
 • Depune o plângere. Utilizatorii au dreptul să depună o plângere în fața autorității lor competente pentru protecția datelor.

Detalii despre dreptul de a se opune prelucrării


În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru un interes public, în exercitarea unei autorități publice învestite cu titularul sau în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar, utilizatorii se pot opune unei astfel de prelucrări furnizând un motiv legat de situația lor particulară să justifice obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe însă că, în cazul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia pot face obiectul unei astfel de prelucrări în orice moment fără a oferi nici o justificare. Pentru a afla dacă proprietarul prelucrează date personale în scopuri de marketing direct, utilizatorii se pot referi la secțiunile relevante din acest document.

Cum să exerciți aceste drepturi


Orice solicitare de exercitare a drepturilor de utilizator poate fi direcționată către proprietar prin intermediul detaliilor de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de către proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor
Acțiune legală
Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către proprietar în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestei aplicații sau a serviciilor aferente.
Utilizatorul declară că are cunoștință de faptul că proprietarului i se poate cere să dezvăluie date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului
Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această aplicație poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal la cerere.

Logare sistem și întreținere
Pentru scopuri de operare și întreținere, această aplicație și orice servicii ale unor terțe părți pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu această aplicație (jurnale de sistem) utilizează alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică
Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate de la proprietar în orice moment. Consultați informațiile de contact de la început din acest document.

Modul în care sunt tratate cererile “Nu urmăriți”
Această aplicație nu acceptă solicitările “Nu urmăriți”.
Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile terță parte pe care le utilizează onorează solicitările “Nu urmăriți”, citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări la această politică de confidențialitate
Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment prin notificarea utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, în cadrul acestei aplicații și / sau – în măsura posibilului din punct de vedere tehnic și legal – trimiterea unei notificări către utilizatori prin intermediul oricăror informații de contact la dispoziția Proprietarului. Se recomandă insistent să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de procesare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul va colecta un nou consimțământ de la Utilizator, dacă este necesar.

Definiții și referințe juridice
Date personale (sau date)

Orice informație care, direct sau indirect, sau în legătură cu alte informații – inclusiv un număr personal de identificare – permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

Datele de utilizare
Informațiile colectate automat prin intermediul acestei aplicații (sau serviciilor terță parte utilizate în această aplicație), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de Utilizatorii care utilizează această aplicație, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ora solicitării, metoda utilizată pentru trimiterea solicitării către server, mărimea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de Utilizator, detaliile diferitelor perioade de vizitare (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină în cadrul aplicației) și detaliile despre calea urmată în cadrul aplicației, cu referire specială la secvența paginile vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și / sau mediul IT al utilizatorului.

Utilizator
Persoana care utilizează această aplicație care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu subiectul datelor.

Subiectul datelor
Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor de date (sau Supervizor de date)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează date personale în numele controlorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau deținător)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestei aplicații. Controlorul de date, dacă nu este specificat altfel, este proprietarul acestei aplicații.

Aceasta aplicație
Modalitățile prin care sunt colectate și prelucrate datele personale ale utilizatorului.

Serviciu
Serviciul furnizat de această aplicație este descris în termenii relativi (dacă sunt disponibili) și pe acest site / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate trimiterile făcute în cadrul acestui document către Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

Cookies
Seturi mici de date stocate în dispozitivul utilizatorului.

Informații legale
Această declarație de confidențialitate a fost întocmită pe baza prevederilor mai multor legislații, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această politică de confidențialitate se referă numai la această aplicație, dacă nu este stipulat altfel în acest document.